Видео

1996ж. Хамит Ерғалидің 80-жылдық мерейтойында Қазақстан Республикасы Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың құттықтау сөзі